Be and behold

Om himmellengder og jordnærhet
solidaritet
Jeg hvisker til deg kom nærmere

Adventsreise

Det er advent. Siden forrige bloggpost har jeg blitt mamma. Ventetiden er over og den lille gutten har entret verden og tatt oss med stillhet og storm. Det gjorde at jeg fikk lyst til å hente frem igjen en gammel tekst fra bloggen. Mitt eget lite innsteg inn i en kjent tekst i disse tider. Den […]